Српски | English

проф. др Предраг Јованчић

image

Име и презиме: проф. др Предраг Јованчић

Телефон: 3219 196

Е-mail: predrag.jovancic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 46

Консултације: среда 12-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству
Магистратура 2004 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству
Диплома 1995 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Техничка дијагностика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Експлоатација и одржавање гасоводних система Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Преносници снаге на рударским машинама Рударско инжењерство ОАС 2+2
Одржавање рударских машина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ МЕ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Статика и динамика рударских машина Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Експлоатација и одржавање гасоводних система ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама ОАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одржавање рударских машина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (МЕХ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Преносници снаге на рударским машинама ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Пројектовање и избор рударских машина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Техничка дијагностика ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Продужетак животног века рударских машина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Статика и динамика рударских машина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Остало:

  1. Државни стручни испит за обављање послова при експлоатацији минералних сировина, Министарство рударства и енергетике Републике Србије, Београд, 2001. године