Српски | English

проф. др Јелена Миливојевић

image

Име и презиме: проф. др Јелена Миливојевић

Телефон: 2632 166

Е-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 514

Консултације: уторак 12-14

Лична презентација:

Катедра: Катедра за палеонтологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2010 Рударско-геолошки факултет Палеонтологија
Магистратура 2001 Рударско-геолошки факултет Палеонтологија
Диплома 1994 Рударско-геолошки факултет Палеонтологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Настанак и развој живог света Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Геологија фосилних горива Геологија ОАС 2+2
Биологија одабране групе организама Геологија ДАС 3+1
Микропалеоботаника Геологија ДАС 1+3
Палеоекологија Геологија ДАС 1+3
Палинофације Геологија ДАС 1+3
Специјална палеонтологија (микропалеоботаника) Геологија ДАС 1+3
Микропалеонтологија – одабрана поглавља Геологија ДОС 5+0
Палеобиогеографија – одабрана поглавља Геологија ДОС 4+3

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геологија фосилних горива ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Настанак и развој живог света ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Микропалеоботаника ДАС: Геологија 1+3+0+0
Палеоекологија ДАС: Геологија 2+1+0+0
Палинофације ДАС: Геологија 1+2+0+0
Специјална палеонтологија (микропалеоботаника) ДАС: Геологија 1+3+0+0
Микропалеонтологија - одабрана поглавља ДОС: Геологија 5+0+0+0
Палеобиогеографија - одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0

Остало: