Српски | English

проф. др Владимир Чебашек

image

Име и презиме: проф. др Владимир Чебашек

Телефон: 3219 162; 3347-711

Е-mail: vladimir.cebasek@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 22

Консултације: четвртак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механику стена

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 1998 Рударско-геолошки факултет Рударство - механика стена, механика тла, геомеханика
Магистратура 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство - механика стена, механика тла, геомеханика
Диплома 1997 Рударско-геолошки факултет Рударство - механика стена, механика тла, геомеханика

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Геомеханика Рударско инжењерство ОАС 2+1
Стабилност и санација косина Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Мониторинг системи у механици стена Рударско инжењерство ДАС 2+2
Моделска испитивања у механици стена Рударско инжењерство ДАС 2+2
Техничка својства стенског материјала Рударско инжењерство ДАС 2+2
Критеријуми лома и класификације стенског материјала Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геомеханика ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стабилност и санација косина ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Одабрана поглавља из геомеханике ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Критеријуми лома и класификације стенског материјала ДОС: Рударско инжењерство, Геотехника 4+0+0+0

Остало:

  1. Рударско-металуршка академија, Рударски одсек, Катедра за рударску геомеханику и геотехнику, Краков, Пољска, 15.09. - 15.10.1999. године, област механике стена и геомеханике.