Српски | English

проф. др Владимир Милисављевић

image

Име и презиме: проф. др Владимир Милисављевић

Телефон: 3219 195

Е-mail: vladimir.milisavljevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 104

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2011 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Магистратура 1999 Рударско-геолошки факултет Рударство
Диплома 1994 Рударско-геолошки факултет Рударство

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Рударске машине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Заштита на машинама и уређајима Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Машине за подземну експлоатацију Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ри) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Специјални системи за транспорт и утовар у подземној експлоатацији Рударско инжењерство ДАС 2+2
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Заштита на машинама и уређајима ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Машине за бушење и откопавање у подземној експлоатацији ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине за подземну експлоатацију ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине за утовар и транспорт у подземној експлоатацији ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударске машине ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (РУД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Машине и уређаји за експлоатацију и обраду камена ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјални системи за утовар и транспорт у подземној експлоатацији ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Оптимизaциja рaдa мeхaнизaциje у пoдзeмнoj eксплoaтaциjи ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Рудник Хандлова, Хандлова, Словачка, август 1995, Механизација за подземну експлоатацију угља