Српски | English

проф. др Драженко Ненадић

image

Име и презиме: проф. др Драженко Ненадић

Телефон: 2632 166

Е-mail: drazenko.nenadic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 215

Консултације: среда 12-14

Лична презентација:

Катедра: Катедра за историјску геологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2012 Рударско-геолошки факултет Историјска геологија
Докторат 2003 Рударско-геолошки факултет геологија
Магистратура 1997 Рударско-геолошки факултет геологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Палеогеографија Геофизика, Геологија ОАС 2+2
Геологија квартара Б Геотехника ОАС 2+2
Геологија квартара Хидрогеологија ОАС 2+2
Геологија квартара Геофизика, Геологија ДАС 2+2
Реконструкција палеосредина Геологија ДАС 2+2
Општа стратиграфија - одабрана поглавља Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ДОС 4+0
Палеогеографија одабрана поглавља Геологија ДОС 4+0
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља Хидрогеологија, Геологија ДОС 4+0
Палеогеографија - одабрана поглавља Геофизика ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геологија квартара Б ОАС: Хидрогеологија, Геотехника 2+2+0+0
Палеогеографија ОАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Геологија квартара ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Реконструкција палеосредина ДАС: Геологија 2+2+0+0
Геологија Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Квартарне наслаге Србије-одабрана поглавља ДОС: Геотехника, Геологија 5+0+0+0
Палеогеографија квартара Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Палеогеографија палеозојских и мезозојских формација Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0