Српски | English

доц. др Миланка Неговановић

image

Име и презиме: доц. др Миланка Неговановић

Телефон: 3219-185

Е-mail: milanka.negovanovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 138

Консултације: понедељак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основе бушења и минирања Рударско инжењерство ОАС 2+2
Бушење и минирање на површинским коповима Рударско инжењерство ОАС 2+2
Сеизмика минирања Рударско инжењерство ОАС 2+1
Експлоатација и обрада камена Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Специјалне методе минирања и рушења објеката Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Минирање на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (ПОВ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Сеизмика минирања ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјалне методе експлоатације лежишта минералних сировина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјалне методе минирања и рушења објеката ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Положен приправнички испит 2007. године.
  2. Семинар: “Савремени трендови у области бушења и минирања“, Центар за минирање, Рударско - геолошки факултет, Београд, мaрт 2008. год.
  3. Девети Међународни Симпозијум “Rock Fragmentation by Blasting FRAGBLAST 9“, Гранада, Шпанија, септембар 2009. год.
  4. Прва Међународна Конференција “Damage Mechanics - ICDM“, Београд, Србија, јун 2012.
  5. Курс: “Савремена геофизичка пракса“, Департман за геофизику, Рударско-геолошки факултет, Београд и Сектор за геофизику Научно-техничког центра А.Д., Србија, новембар 2011 - јун 2012.

Остало:

  1. Добитник Награде “Милутин Миланковић” 1999. год. и Награде Норвешке Амбасаде 2002. год. Истраживач на Пројектима Технолошког развоја ТР17013 и ТР33003.