Српски | English

проф. др Ивица Ристовић

image

Име и презиме: проф. др Ивица Ристовић

Телефон: 3219 119;3241 121

Е-mail: ivica.ristovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 170

Консултације: понедељак 12-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за пројектовање и планирање површинских копова

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2011 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена
Докторат 2006 Рударско-геолошки факултет Рударство - Транспорт у рударству
Магистратура 1999 Рударско-геолошки факултет Рударство - Механизација и аутоматизација у рударству и енергетика
Диплома 1992 Рударско-геолошки факултет Рударство - Машинство у рударству

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Грађевинарство у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+1
Транспорт у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+2
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Секундарне сировине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Планирање и пројектовање система заштите животне средине Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Заштита од пожара и експлозија Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Технологија подземног транспорта и извоза Рударско инжењерство ОАС 2+1
Дисконтинуални транспортни системи у подземној експлоатацији Рударско инжењерство ОАС 2+1
Континуални транспортни системи у подземној експлоатацији Рударско инжењерство ОАС 2+1
Пројектовање система противпожарне заштите Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Законска регулатива из заштите животне средине ОАС: Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Систем управљања животном средином ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Транспорт и извоз у рудницима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Техногене сировине ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Транспортни системи у рудницима ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Анализа животног циклуса ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Оптимизација транспортних система у рудницима ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0