Српски | English

проф. др Александар Пачевски

image

Име и презиме: проф. др Александар Пачевски

Телефон: 3336 718

Е-mail: aleksandar.pacevski@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Студентски трг 16    Кабинет: 732

Консултације: петак 10-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за минералогију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Фундаментална и примењена минерологија
Докторат 2009 Рударско-геолошки факултет Минералогија
Магистратура 2005 Рударско-геолошки факултет Минералогија
Диплома 2002 Рударско-геолошки факултет Минералогија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи геологије и минералогије Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+1
Методе испитивања минералних и техногених сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Микроскопске методе у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава из минералогије Геологија ОАС 1+1
Методе испитивања минерала Геологија ОАС 2+2
Основи рудне микроскопије Геологија ОАС 2+2
Методе испитивања минералних и техногених сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДАС 2+2
Теренска настава из минералогије Геологија ДАС 2+4
Минералне парагенезе рудних минерала Геологија ДАС 2+2
Рудна микроскопија Геологија ДАС 2+2
Систематика несиликата Геологија ДАС 2+2
Минералогија и парагенезе несиликата Геологија ДОС 5+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Методе испитивања минерала ОАС: Геологија 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Микроскопске методе у припреми минералних сировина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Основи геологије и минералогије ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+1+0+0
Основи рудне микроскопије ОАС: Геологија 2+2+0+0
Теренска настава из Минералогије ОАС: Геологија
ДАС: Геологија
1+0+0+0
Теренска настава из Минералогије ОАС: Геологија
ДАС: Геологија
2+4+0+0
Методе испитивања минералних сировина 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Минералне парагенезе рудних минерала ДАС: Геологија 2+2+0+0
Рудна микроскопија ДАС: Геологија 2+2+0+0
Систематика несиликата ДАС: Геологија 2+2+0+0
Скенирајућа електронска микроскопија са микроаналитиком ДАС: Геологија 2+2+0+0
Минералогија и парагенезе несиликата ДОС: Геологија 5+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. 2004-2005 Деветомесечно усавршавање на Институту за минералогију и кристалографију, Универзитета у Бечу (Аустрија). Стипендија: Ernst Mach Grant of the Austrian Exchange Service (ÖAD).
  2. XI 2007. Једномесечно усавршавање на Одељењу за геонауке, Универзитета у Женеви (Швајцарска).
  3. 2010. Обука за рад са разним техникама електронске микроскопије (SEM, TEM, EDS, WDS) у трајању од по неколико дана у лабораторијама у Франкфурту (Немачка), Будимпешти и Мишколцу (Мађарска).