Српски | English

проф. др Милош Танасијевић

image

Име и презиме: проф. др Милош Танасијевић

Телефон: 3219-156

Е-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 48

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за опште машинство и термодинамику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2005 Рударско-геолошки факултет Група предмета на катедри за опште машинство и термодинамику
Докторат 2007 Рударско-геолошки факултет Механизација и аутоматизација у рударству и енергетика
Магистратура 2004 Рударско-геолошки факултет Механизација и аутоматизација у рударству и енергетика
Диплома 2000 Рударско-геолошки факултет Механизација у рударству

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Машински елементи Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 3+3
Дистрибуција гаса Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Основи конструисања Рударско инжењерство ОАС 2+2
Поузданост рударских машина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ри) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Поузданост система површинске експлоатације Рударско инжењерство ДАС 2+2
Сигурност функционисања рударских машина Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Дистрибуција гаса ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Машински елементи ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 3+2+0+0
Основи конструисања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (РУД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Поузданост техничких система у рударству ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Пројектовање и избор рударских машина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Сигурност функционисања рударских машина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Остало:

  1. Стручни испит из области мехизације у рударству, Савез инжињера и техничара Србије, Министарство рударства и енергетике Р. Србије