Српски | English

доц. др Томислав Шубарановић

image

Име и презиме: доц. др Томислав Шубарановић

Телефон: 3219-188

Е-mail: tomislav.subaranovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 136

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Одводњавање површинских копова Рударско инжењерство ОАС 2+2
Рекултивација површинских копова и одлагалишта Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Менаџмент у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Технологија и системи одводњавања површинских копова Рударско инжењерство ДАС 2+2
Менаџмент пројектима Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Одводњавање површинских копова ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рекултивација површинских копова и одлагалишта ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Стручна пракса (ПОВ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Менаџмент у рударству ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Системи одводњавања површинских копова ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0