Српски | English

проф. др Невенка Ђерић

image

Име и презиме: проф. др Невенка Ђерић

Телефон: 2632 166

Е-mail: nevenka.djeric@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 319

Консултације: понедељак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за палеонтологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2014 Рударско-геолошки факултет Палеонтологија
Магистратура 2002 Рударско-геолошки факултет Палеонтологија (микропалеонтологија)

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Систематска палеонтологија Геологија ОАС 2+2
Биостратиграфија Геологија ДАС 1+3
Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања Геологија ДАС 1+4
Микропалеозоологија Геологија ДАС 1+3
Специјална палеонтологија (микропалеозоологија) Геологија ДАС 1+3
Методологија биостратиграфских истраживања Геологија ДОС 4+0
Микропалеонтологија – одабрана поглавља Геологија ДОС 5+0
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије Хидрогеологија, Геологија ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Систематска палеонтологија ОАС: Геологија 2+2+0+0
Биостратиграфија ДАС: Геологија 2+1+0+0
Методе палеонтолошких и биостратиграфских истраживања ДАС: Геологија 1+3+0+0
Микропалозоологија ДАС: Геологија 1+3+0+0
Специјална палеонтологија (микропалеозоологија) ДАС: Геологија 1+3+0+0
Методологија биостратиграфских истраживања ДОС: Геологија 4+0+0+0
Микропалеонтологија - одабрана поглавља ДОС: Геологија 5+0+0+0
Микрофауна у седиментологији и биостратиграфији ДОС: Геологија 4+0+0+0
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије ДОС: Геологија 4+0+0+0