Српски | English

проф. др Љупко Рундић

image

Име и презиме: проф. др Љупко Рундић

Телефон: 2632 166

Е-mail: ljupko.rundic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 218

Консултације: четвртак 14-16

Лична презентација:

Катедра: Катедра за историјску геологију

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2003 Рударско-геолошки факултет геологија - историјска геологија
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет геологија - историјска геологија, биостратиграфија
Магистратура 1992 Рударско-геолошки факултет геологија - историјска геологија, стратиграфија
Диплома 1987 Рударско-геолошки факултет геологија - историјска геологија, тектоника

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Геологија Србије Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија ОАС 2+2
Општа стратиграфија Геологија ОАС 2+1
Методе стратиграфских истраживања Геофизика, Геологија ДАС 2+2
Формациона геологија Геологија ДАС 2+2
Стратиграфија континентално језерског терцијара Геологија ДАС 2+2
Стратиграфија континентално-језерског терцијара Геологија ДАС 2+2
Теренска настава - геологија Геологија ДАС 2+4
Општа стратиграфија - одабрана поглавља Хидрогеологија, Геофизика, Геологија ДОС 4+0
Палеогеографија - одабрана поглавља Геофизика ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геологија Србије ОАС: Хидрогеологија, Геофизика, Геотехника, Геологија 2+2+0+0
Општа стратиграфија ОАС: Геологија 2+1+0+0
Методе стратиграфских истраживања ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Стратиграфија континентално језерског терцијара ДАС: Геологија 2+2+0+0
Теренска настава - геологија ДАС: Геологија 0+3+0+0
Формациона геологија ДАС: Геофизика, Геологија 2+2+0+0
Геологија Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 4+0+0+0
Примењена стратиграфија ДОС: Геологија 4+0+0+0
Стратиграфија Терцијара Србије-одабрана поглавља ДОС: Геологија 5+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Краћи студијски боравци у Словачкој и Украјини из области историјске геологије и стратиграфије (1998 и 1999).

Остало:

  1. Председник Српског геолошког друштва (2004-2008), члан Националног Комитета Карпатско-Балканске геолошке асоцијације (2007-2012), члан Савета Интернационалне Уније геолошких наука (од 2006 у име Србије), члан Савета Европске асоцијације геолошких друштава (АЕГС), стални дописник Интернационалног остракодолошког часописа "Циприс", Главни уредник часописа "Записници Српског геолошког друштва" (часопис излази од 1897.године)