Српски | English

проф. др Чедомир Бељић

image

Име и презиме: проф. др Чедомир Бељић

Телефон: 3219 134

Е-mail: cedomir.beljic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 117

Консултације: среда 11-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2015 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералних сировина и механика стена
Докторат 2004 Рударско-геолошки факултет рударство
Магистратура 1994 Рударско-геолошки факултет рударство-подземна експлаотација
Диплома 1989 Рударско-геолошки факултет рударство, подземна експлоатација

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Друштвене науке I Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+0
Инжењерска економика Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Мрежно планирање Рударско инжењерство ОАС 2+1
Економска анализа процеса заштите Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Еколошки менаџмент Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Основи експлоатације лежишта минералних сировина Геологија ОАС 2+2
Економска оцена рудника Рударско инжењерство ДАС 2+2
Евалуација пројеката заштите Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Законска регулатива у рударству ОАС: Рударско инжењерство
ДАС: Геологија
2+2+0+0
Инжењерска економика ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Минералне сировине, друштво и одрживи развој ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+0+0+0
Основи експлоатације лежишта минералних сировина ОАС: Геологија 2+2+0+0
Евалуација рудника са подземном експлоатацијом ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Оптимизација параметара метода подземног откопавања 1 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Планирање и изводљивост процеса заштите ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Инвестиционо одлучивање у условима неодређености ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Планирање и организација производње у подземној експлаотацији лежишта минералних сировина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Metago, Goias, Brazil, рударство-подземна експлоатација, 1998.