Српски | English

проф. др Предраг Лазић

image

Име и презиме: проф. др Предраг Лазић

Телефон: 3219 171; fax: 3237-322

Е-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 90

Консултације: уторак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за припрему минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2013 Рударско-геолошки факултет Припрема минералнох сировина, заштита животне средине и заштита на раду
Докторат 2002 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина
Магистратура 1994 Рударско-геолошки факултет Рударство - Припрема минералних сировина

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Методе испитивања минералних и техногених сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теоријски основи припреме минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Машине и уређаји у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ ПМС-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Машине и уређаји у припреми минералних сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДАС 2+2
Методе испитивања минералних и техногених сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДАС 2+2
Теоријски основи концентрација Рударско инжењерство ДАС 2+2
Уситњавање и класирање Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Припрема минералних сировина Б Геологија ДАС 2+2
Машине и уређаји за припремu минералних сировина - одабрана поглавља Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи уситњавања и класирања Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи флотацијске концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0
Рециклирање комуналног отпада Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Стручна пракса (ПМС) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Теоријски основи припреме минералних сировина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине и уређаји у припреми минералних сировина 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе испитивања минералних сировина 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Припрема минералних сировина Б ДАС: Геологија 2+2+0+0
Теоријски основи концентрације ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Уситњавање и класирање ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Теоријски принципи уситњавања и класирања ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Теоријски принципи флотацијске концентрације ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0