Српски | English

проф. др Драган Игњатовић

image

Име и презиме: проф. др Драган Игњатовић

Телефон: 3219 137; fax: 3242-913

Е-mail: dragan.ignjatovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 154

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2003 Рударско-геолошки факултет рударство
Докторат 1998 Рударско-геолошки факултет рударство
Магистратура 1994 Рударско-геолошки факултет рударство
Диплома 1986 Рударско-геолошки факултет рударство

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Рударске машине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Машине за површинску експлоатацију Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине и уређаји за транспорт на површинским коповима Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ МЕ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Машине и уређаји за помоћне и припремне радове на површинским коповима Рударско инжењерство ДАС 2+2
Пројектовање рударских машина Рударско инжењерство ДАС 2+2
Оптимизација избора опреме у површинској експлоатацији Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Машине за површинску експлоатацију ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине за транспорт на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Машине и помоћни радови на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударске машине ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (МЕХ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Пројектовање и избор рударских машина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе избора рударских машина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Продужетак животног века рударских машина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Остало: