Српски | English

проф. др Александар Ганић

image

Име и презиме: проф. др Александар Ганић

Телефон: 3219 163

Е-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 219

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударска мерења

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2013 Рударско-геолошки факултет Експлоатација чврстих минералниох сировина и механика стена
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења
Магистратура 1992 Рударско-геолошки факултет Рударска мерења

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Рударска мерења I Рударско инжењерство ОАС 2+2
Геодезија са рударским мерењима Рударско инжењерство ОАС 2+2
Геодезија Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Рачун изравнања Рударско инжењерство ОАС 2+1
Мерења у подземним објектима Рударско инжењерство ОАС 2+1
Геодетска рачунања Рударско инжењерство ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ RM-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Испитивање деформација објеката Рударско инжењерство ДАС 2+2
Рударска мерења II Рударско инжењерство ДАС 2+2
Изравнање рудничких мрежа Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Геодезија са рударским мерењима ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Геодетска рачунања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рачун изравнања ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударска мерења 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (РМР) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Изравнање рудничких мрежа ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Рударска мерења 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Одабрана поглавља из рударских мерења ДОС: Рударско инжењерство 4+6+0+0