Српски | English

проф. др Игор Миљановић

image

Име и презиме: проф. др Игор Миљановић

Телефон: 3219 121

Е-mail: igor.miljanovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: Поткровље

Консултације: понедељак 10-11; уторак 10-11

Лична презентација:

Катедра: Катедра за рударска мерења

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2013 Рударско-геолошки факултет Рачунарство и системско инжењерство
Докторат Рударско-геолошки факултет Рачунарски интегрисане технологије и управљање процесима
Магистратура 1999 Рударско-геолошки факултет Рударство - Припрема минералних сировина
Диплома Рударско-геолошки факултет

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Управљање ризицима Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Реални програмски системи у припреме минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Одводњавање Рударско инжењерство ОАС 2+1
Машине за припрему минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Специјални поступци у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Методе операционих истраживања у рударском инжењерству ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Моделовање индустријских процеса у припреми минералних сировина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Методе научно-истраживачког рада ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Управљање ризиком ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Управљање ризиком ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Вишекритеријумско одлучивање у рударском инжењерству ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Примена метода меког рачунарства у рударском инжењерству ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0