Српски | English

доц. др Бранислав Сретеновић

image

Име и презиме: доц. др Бранислав Сретеновић

Телефон: 3219241

Е-mail: branislav.sretenovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 238

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за геофизику

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет Примењена геофизика
Докторат 1992 Рударско-геолошки факултет Primenjena geofizika
Магистратура 1985 Рударско-геолошки факултет Primenjena geofizika
Диплома 1979 Рударско-геолошки факултет

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основи електрометрије Геофизика ОАС 2+2
Основи сеизмометрије Геофизика ОАС 2+2
Електрометрија Геофизика ДАС 1+3
Сеизмика изазваних таласа Геофизика ДАС 2+2
Теренска или лабораторијска активност 1 Геофизика ДАС 0+0
Теренска или лабораторијска активност 2 Геофизика ДАС 0+0
Припрема рада за часопис са сци листе Геофизика ДОС 3+0
Семинарски рад I Геофизика ДОС 0+0
Семинарски рад II Геофизика ДОС 0+0
Теоријски геофизички проблеми I Геофизика ДОС 4+0
Глобални геофизички проблеми I Геофизика ДОС 4+0
Субкилометарски геофизички проблеми I Геофизика ДОС 4+0
Теоријски геофизички проблеми II Геофизика ДОС 4+0
Глобални геофизички проблеми II Геофизика ДОС 4+0
Субкилометарски геофизички проблеми II Геофизика ДОС 4+0
Рад са СЦИ листе (гф) Геофизика ДОС 3+4

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Електрометрија ОАС: Геофизика 2+2+0+0
Основи електрометрије ОАС: Геофизика 2+2+0+0
Основи сеизмометрије ОАС: Геофизика
ДАС: Геологија
2+2+0+0
Сеизмометрија ОАС: Геофизика 2+2+0+0
Области примењене геофизике 1 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области примењене геофизике 2 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области теоријске геофизике 1 ДОС: Геологија 4+0+0+0
Области теоријске геофизике 2 ДОС: Геологија 4+0+0+0