Српски | English

проф. др Лазар Кричак

image

Име и презиме: проф. др Лазар Кричак

Телефон: 3219-181;3221-952; fax: 3221-952

Е-mail: lazar.kricak@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 138

Консултације: понедељак 12-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2003 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина
Магистратура 1991 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина
Диплома 1986 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Основе бушења и минирања Рударско инжењерство ОАС 2+2
Бушење и минирање на површинским коповима Рударско инжењерство ОАС 2+2
Сеизмика минирања Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Специјалне методе минирања и рушења објеката Рударско инжењерство ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Минирање на површинским коповима ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (ПОВ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Сеизмика минирања ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјалне методе експлоатације лежишта минералних сировина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Специјалне методе минирања и рушења објеката ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Одабрана поглавља из бушења и минирања ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Одабрана поглавља из технологије површинске експлоатације ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Пољска (АГХ Краков, 01.08.1985 - 01.09.1985 - рударство)
  2. Египат (Хилуан, 15.07.-01.09.1991. - рударство)
  3. Белгија (Халко Дрилинг - Брисел, 26.11.-05.12.2003. - рударство)
  4. Чешка (Експлозив Сервис - Праг, 31.01.- 10.02.2003.- рударство)
  5. Шведска (Дино -Нобел - Гиторп Нора, 02.06.-12.06.2006. - експлозиви)

Остало:

  1. Руководилац пројекта технолошког развоја ТР6623
  2. Председник државне комисије за увођење стандарда ЕУ за експлозиве, средства за иницирање и минирање