Српски | English

др Бојан Димитријевић

image

Име и презиме: др Бојан Димитријевић

Телефон: 3219-180

Е-mail: bojan.dimitrijevic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 132

Консултације: понедељак 13-15

Лична презентација:

Катедра: Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2004 Рударско-геолошки факултет група предмета на катедри за површинску експлоатацију и катедри за нафту и технику дубинског бушења
Магистратура 2000 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина
Диплома 1995 Рударско-геолошки факултет Површинска експлоатација лежишта минералних сировина - Ментор проф. др Владимир Павловић

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Елементи и уређаји нафтних и гасних инсталација Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Технологија површинске експлоатације Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Рекултивација површинских копова и одлагалишта Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (ри) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1
Експлоатација минералних сировина кроз бушотине Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+2
Теренска настава и летња пракса (РИ ПОВ-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Техничка и биолошка рекултивација површинских копова и одлагалишта Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Рекултивација површинских копова и одлагалишта ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Стручна пракса (ПОВ) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Стручна пракса (РУД) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Технологија површинске експлоатације ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Специјалне методе експлоатације лежишта минералних сировина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Кошице, Словачка, школска 2004/2005, докторантска аспиратура по међудржавној сарадњи Министарства просвете Републике Србије као стипендиста -докторант The BERG Faculty of Technical University Kosice (EU).

Остало:

  1. "Редовне студије: Као награђени студент друге године Смера за површинску експлоатацију шк. 1986/87., стипендиран до краја струдија од ЈПРБ Колубара Лазаревац Последипломске студије: шк. 1994/’95. на научном профилу површинска експлоатација лмс сагласно програму за подстицање научног подмлатка Републике Србије укључен је као истраживач-стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије на Рударско геолошки факултет. На конкурсу Министарства просвете Републике Србије за међународну сарању прихваћен је као први кандидат докторских студија и специјалистичког усавршавања Министарства за образовање Руске Федерације на Московском државном геолошкоистраживачком институту шк. 2003/2004. На конкурсу Министарства просвете Републике Србије за међународну сарању прихваћен је као први кандидат докторских студија и стипендиран на докторској аспиратури на БЕРГ факултету Техничког унуверзитета у Кошицама шк. 2004/05. "