Српски | English

проф. др Душица Вучинић

image

Име и презиме: проф. др Душица Вучинић

Телефон: 3219 168; 3219 283 (lab.)

Е-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 3

Консултације: уторак 10-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за припрему минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2005 Рударско-геолошки факултет припрема минералних сировина (предмет Физичка хемија)
Докторат 1992 Факултет физичке хемије припрема минералних сировина и примењена физичка хемија
Магистратура 1985 Факултет физичке хемије Физичка хемија
Диплома 1979 Факултет физичке хемије Физичка хемија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Физичка и колоидна хемија Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, Геологија ОАС 2+2
Пречишћавање отпадних вода Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Реагенси у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+1
Физичка хемија животне средине Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Прерада вода I Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине Рударско инжењерство ДОС 4+0
Прерада вода II Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Пречишћавање отпадних вода ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Физичка и колоидна хемија ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине, Геологија 2+2+0+0
Прерада вода 1 ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Реагенси у припреми минералних сировина ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Физичка хемија животне средине ДАС: Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+
Прерада вода 2 ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Физичка хемија површинских процеса и заштите животне средине ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Институт за неорганску хемију и технологију, Gliwice (Пољска), 1987., 1990; област физичка хемија на граници фаза

Остало:

  1. Уџбеник “Физичка хемија”, 2004. РГФ, Бгд. (Д.Вучинић, С.Попов)
  2. 22 рада у међународним часописима (SCI листа)
  3. 11 радова у домаћим часописима
  4. 42 рада у зборницима међународних скупова штампана у целини
  5. 3 рада у монографијама међунар. значаја штампана у целини