Српски | English

проф. др Милена Костовић

image

Име и презиме: проф. др Милена Костовић

Телефон: 3219 165; fax: 3237-322

Е-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 6

Консултације: четвртак 11-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за припрему минералних сировина

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2005 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина
Докторат 1997 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина
Магистратура 1989 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина
Диплома 1985 Рударско-геолошки факултет Рударство - припрема минералних сировина

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина I Рударско инжењерство ОАС 2+2
Припрема минералних сировина Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Припрема и рециклирање индустријског отпада Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Основи пројектовања постројења у припреми минералних сировина Рударско инжењерство ОАС 2+2
Основи неорганске технологије Рударско инжењерство ОАС 2+1
Теренска настава и летња пракса (РИ ПМС-IV) Рударско инжењерство ОАС 0+8
Окрупњавање ситнозрних материјала Рударско инжењерство ДАС 2+2
Процеси припреме енергетских, минералних и секундарних сировина II Рударско инжењерство ДАС 2+2
Технике узорковања и анализе Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ДАС 2+2
Механохемијска активација Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи гравитацијске концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације Рударско инжењерство ДОС 4+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Индустријски процеси припреме минералних сировина 1 ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Основи неорганске технологије ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Припрема и рециклирање отпада ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Припрема минералних сировина ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Пројектовање постројења у припреми минералних сировина ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Стручна пракса (ПМС) ОАС: Рударско инжењерство 0+0+0+0
Индустријски процеси припреме минералних сировина 2 ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Одводњавање у припреми минералних сировина ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Окрупњавање ситнозрних материјала ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Припрема угља ДАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Технике узорковања и анализе ДАС: Рударско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Механохемијска активација ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Теоријски принципи гравитацијске концентрације ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0
Теоријски принципи магнетске и електричне концентрације ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0