Српски | English

проф. др Игор Јемцов

image

Име и презиме: проф. др Игор Јемцов

Телефон: 3219 234

Е-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет:

Консултације:

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Ужа научна област: Водоснабдевање и менаџмент подземних вода

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2010 Рударско-геолошки факултет Водоснабдевање и менаџмент подземних вода
Магистратура 2000 Рударско-геолошки факултет техничке науке, геологија-хидрогрогеологија
Диплома 1993 Рударско-геолошки факултет геоогија - хидрогеологија

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Хидрогеолошко картирање Хидрогеологија ОАС 3+3
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања Хидрогеологија ОАС 1+5
Заштита подземних вода Хидрогеологија ОАС 2+2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) Хидрогеологија ОАС 0+1
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Претходна студија оправданости Хидрогеологија ДОС 2+0
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине Хидрогеологија ДОС 3+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Заштита подземних вода ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Теренска настава - Хидрогеолошко картирање ОАС: Хидрогеологија 0+3+0+0
Теренска настава из групе стручних предмета ОАС: Хидрогеологија 0+2+0+0
Хидрогеолошко картирање ОАС: Хидрогеологија 2+3+0+0
Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Пројекат докторске дисертације ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких масива ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 1 ДОС: Хидрогеологија 2+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0