Универзитет у Београду, Рударско - геолошки факултет
Српски | English

проф. др Милојко Лазић

image

Име и презиме: проф. др Милојко Лазић

Телефон: 3219 232; fax: 3239261

Е-mail: milojko.lazic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 239

Консултације: понедељак 12-13

Лична презентација:

Катедра: Катедра за хидрогеологију

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Истражно бушење у хидрогеологији Хидрогеологија ОАС 3+2
Израда бунара Хидрогеологија ОАС 3+2
Мелиоративна хидрогеологија Хидрогеологија ДАС 2+2
Практични истраживачки рад Хидрогеологија ДАС 0+8
Урбана хидрогеологија (са хг зонама аерације) Хидрогеологија ДАС 2+2
Самостални публиковани рад П1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 1 Хидрогеологија ДОС 1+0
Семинар 2 Хидрогеологија ДОС 1+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода Хидрогеологија ДОС 6+0

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Израда бунара ОАС: Хидрогеологија 3+2+0+0
Истражно бушење у хидрогеологији ОАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Мелиоративна хидрогеологија ДАС: Хидрогеологија 2+2+0+0
Практични истраживачки рад ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Самостални публиковани рад П1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Самостални публиковани рад П2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Семинар 1 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Семинар 2 ДОС: Хидрогеологија 1+0+0+0
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента хидрогеолошких басена ДОС: Хидрогеологија 4+0+0+0
Студијски истраживачки рад 2 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0
Студијски истраживачки рад 3 ДОС: Хидрогеологија 0+0+0+0