Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Физика 1

Обавештења

Колоквијум Физика 1
08.01.2020
Усмени део другог колоквијума из предмета Физика 1 (Геолошки одсек) и Техничка физика (Рударски одсек) одржаће се у петак, 10. јануара у 15h у учионици 248.

Студенти који су положили писмени део другог колоквијума уколико желе могу да полажу усмени део другог колоквијума у термину усменог испита

Усмени испит
11.07.2019
Студенти који су полозили писмени део испита из предмета Физика 1 у претходним роковима а чија је година уписа 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 усмени део испита полагаће 26. августа 2019. у 10ч.