Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет: 216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Вероватноћа и статистика

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (III семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS), Рударско инжењерство (III семестар -OAS)

Назив предмета: Вероватноћа и статистика

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Одслушана Математика I и Математика II

why men cheat how women cheat dating for married people
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са неким модерним поглављима из Вероватноће, Статистике и Нумеричке анализе. Успешно савлађивање ове материје омогућиће инжењерима да овладају математичким апаратом са којим ће се суочавати у инжењерској пракси.

how married men cheat reasons why women cheat black women white men
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
pharmacy discounts read pharmacy discounts
prescription discounts cards click viagra discount coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Исход предмета: Студент ће овладати знањем из Вероватноће и статистике, што ће му бити од користи у инжењерској пракси

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
vermox prodej vermox spc vermox cena
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Дефиниција и особине Вероватноће. Случајне променљиве, густине и фу¬н¬к¬ци¬је расподеле. Дискретне и непрекидне случајне променљиве. Математичко очекивање и моменти случајних променљивих. Граничне теореме вероватно¬ће. Основни појмови Статистике, узорачке средине. Основне расподеле у ста¬тистици. Интервалне оцене параметра расподеле, тестирање хипотеза. Анали¬за варијансе, линеарна, нелинеарна и вишедимензионална регресија. Инте¬р¬по¬лација. Нумеричко диференцирање и интеграција. Приближно решавање је¬дначина: обичних, диференцијалних и парцијалних диференцијалних једначина
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Литература:

  1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.
  3. Весна Јевремовић, Вероцватноћа и Статистика (Математика III), Грађевински факултети КРУГ, Београд, 1999.
  4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.
hiv prevention site aids testing at home
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања + вежбе

how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 25
усмени испит 25
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 30
практична настава
колоквијум-и 20
семинар-и

Додатни услови оцењивања: