Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Тектоника

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS)

Назив предмета: Тектоника

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Oпшта геологија, Структурна геологија

coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са тектоником плоча: фактографијом, процесима у граничним и интралитосферним доменима и механизмима хоризонталне и вертикалне мобилности.

naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code

Исход предмета: Студенти стичу теоријска сазнања неопходна за разумевање фундаменталних геолошких проблема из различитих домена геологије.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
vermox prodej vermox spc vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, унутрашња грађа Земље, тектонски покрети, тектоника литосферних плоча, дивергентни (екстезиони) тектонски режим, конвергентни тектонски режим, тектонски режим трансформних границе плоча, интралитосферни тектонски режим главне фазе развоја литосфере

Практична настава
Показни и практични самостални задаци везани за геометрију и кинематику литосферних плоча (полови ротације, брзине ширења у зони средњеокеанских гребена, брзине и вектори кретања плоча, геометријске операције на сфери).
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons

Литература:

 1. Маровић, М., Геотектоника, скрипта
 2. Димитријевић, М.D., 2000. Основи геотектонике. ДИТ НИС, Нови Сад
 3. Хаин, Б.E. и Ломизе, М.Г., 1995. Геотектоника с основами геодинамике. Москв. Универз.
 4. Moores, E. & Twiss, R., 1999. Tectonics. W.H. Freeman & Co. ка, Београд.
   why men cheat reasons married men cheat dating for married people
   how married men cheat reasons why women cheat black women white men
   kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
   rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
   spyware text messages sms spy app free sms spy app
   walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
   medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
   free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
   medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
   nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
   voltarene patch voltarenplast voltarene
   third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
   post abortion pill andreinfo abortion pill centers

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Уз предавања екс катедра, која ће бити праћена аудио-визуелном презентацијом, предвиђена су и вежбања, конципирана на бази решавања практичних проблема које захтева самостално ангажовање студената

   why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
   walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
   walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
   cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
   free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
   prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
   voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   писмени испит
   усмени испит 30
   Предиспитне обавезе Поена
   активност у току предавања 2
   практична настава 15
   колоквијум-и 40 (2*20)
   семинар-и 10

   Додатни услови оцењивања: