Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail:

Биологија

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Биологија

Предавачи: Вера Николић

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о разноликости живог света, системима класификације и номенклатуре, анатомијом, морфологијом и филогенијом у оквиру царстава Monera, Protista и Animalia.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Самостално закључивање о могућем пореклу, грађи и функцији појединих структура бактерија, протиста и животиња, коришћење дихотомих кључева за идентификацију

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава Разноврсност живога света и царства Monera, Protista, Animalia – Селективни притисци од значаја за настанак и еволуцију одређених праваца унутар царства Protista и Animalia – Основни принципи организације животиња – Главне поделе унутар царства – Морфолошка основа животних функција – Разноврсност животиња на нивоу девет великих филума.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Стицање знања о основним принципима организације и разноврсности животиња кроз рад у лабораторији уз дисекције, микроскопске препарате, мокре и суве препарате појединих организама и њихових делова, и примену савремених мултимедијалних средстава.
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Литература:

  1. Радовић, И., Петров, Б. (2005). Разноврсност живота – Структура и функција. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
  2. Петров, Б., Радовић, И., Миличић, Д., Николић, В., Петров, И. (2005). Ошшта и систематска зоологија, Практикум са радном свеском. Биолошки факултет, Београд.
  3. Campbell, N., Reece, J. (2006). Biology. Pearson Education, Benjamin Commings.
pill abortion stories read abortions stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, семинари, презентације – групни и индивидуални рад.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 30
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 20
колоквијум-и 20
семинар-и 20

Додатни услови оцењивања: