Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет: 264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија лежишта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Геофизика (V семестар -OAS), Инжењерство нафте и гаса (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија лежишта нафте и гаса

Предавачи: проф. др Александар Костић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов:
Нема

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis

Циљ предмета:
Стицање знања о геологији лежишта нафте и гаса, типовима лежишта и њиховим карактеристикама. Сагледавање ресурса нафте и гаса, упознавање са израдом профила и карата лежишта.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Исход предмета:
Овладавање знањима из области геологије лежишта нафте и гаса на нивоу који је неопходан за савладавање проблематике њиховог истраживања и експлоатације.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Садржај предмета:


Теоријска настава
Основи геологије нафте, дистрибуција ресурса и резерви нафте и гаса у свету. Генетски модел образовања лежишта нафте и гаса: генерисање, миграција и акумулација у лежишта. Модели лежишта: профили и карте. Класификација замки, лежишта, нафтних и гасних поља. Нафтна и гасна лежишта и поља у Србији и свету. Перспективна подручја у Србији.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа познатих нафтних и гасних поља и лежишта у свету и код нас. Класификације лежишта нафте и гаса. Основи картирање лежишта нафте и гаса: израда профила и карата.
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Литература:
Аксин, В., 1967: Геологија нафте.- Дневник, Нови Сад, 800 стр.
Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте.- РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.

prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts read pharmacy discounts
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 40
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 10
практична настава 20
колоквијум-и 30
семинар-и

Додатни услови оцењивања: