Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Нацртна геометрија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS), Геофизика (II семестар -OAS)

Назив предмета: Нацртна геометрија

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

why men cheat reasons married men cheat dating for married people
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Проучавање метода нацртне геометрије за једнозначно представљање просторних ликова у равни. Анализа, конструкција и дискусија задатака из геолошке струке, погодних за решавање применом метода нацртне геометрије.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Оспособљеност студента да примени методе нацртне геометрије на решавање конкретног проблема из струке.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription discounts cards link viagra discount coupon
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Садржај предмета:

Теоријска настава
Пројектовање. Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање. Трансформација. Ротација. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Примери из геолошке струке.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање (примери). Положајни и метрички задаци. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Блок дијаграм земљишног слоја. Видиковац, прав пут водораван, односно у паду. Пут у кривини водораван односно у паду. Управни пресеци пута и терена. Примена метода изохипси и попречних пресека.
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Литература:

  1. М.Шарац: Збирка решених испитних задатака из нацртне геометрије, РГФ, Београд, 2000.
  2. З.Шнајдер: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1979.
  3. П.Анагности: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1985.
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
best online coupon site go coupons websites for groceries
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања: монолошко-дијалошка метода Вежбе: фронтално-развојна метода

kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит 30
усмени испит 10
Предиспитне обавезе Поена
активно учешће у настави 10
практична настава 20
колоквијум-и 30

Додатни услови оцењивања: