Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет: 322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Општа геологија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS), Геотехника (I семестар -OAS), Геофизика (I семестар -OAS), Хидрогеологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа геологија

Предавачи: проф. др Маринко Тољић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: nema

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Циљ предмета: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје земљe посебно ендодинамичких, односно егзодинамичких процеса.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin

Исход предмета: Након завршеног курса студент треба да овлада са око 4000 термина и номена из овог општестручног мултидисциплинарног предмета.

coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава Теорије о постанку земље и њеног затвореног динамичког система, тектоника, вулканизам, сеизмизам, метаморфизам. Егзодинамичка збивања на површини земље под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и деструкције раније наталих.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се одвијају кроз презентације уз коришћење модерних софтвера који омогућавају симулацију већине геолошких процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју.
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска и практична

i cheat on my husband link cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts site pharmacy discounts
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
писмени испит
усмени испит 50
Предиспитне обавезе Поена
активност у току предавања 15
практична настава 15
колоквијум-и 10
семинар-и 10

Додатни услови оцењивања: