Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 219
E-mail: aleksandar.ganic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из рударских мерења

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из рударских мерења

Предавачи: проф. др Александар Ганић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: -

Исход предмета: -

Садржај предмета:

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -