Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет: 240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Карактеризација и инжењеринг карстних издани

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Карактеризација и инжењеринг карстних издани

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са традицијом истраживања карстних терена у нас и препознавања улоге Јована Цвијића као зачетника карстологије. Овладавање знањима из области истраживања и коришћења воде у карсту, њихова практична примена на карактеризацију и концептуално дефинисање карстне издани ради вештачког регулисања режима карстних подземних вода и стварања предуслова за њихово стабилно и поуздано коришћење ради снабдевања водом становништва и индустрије.

how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Усвајање теоријских знања о карстној средини, сазнавање могућности регулације издани вештачким интервенцијама, и практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најадекватнијих техничких решења контролисања и заштите подземних вода у карсту.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Садржај предмета:

Теоријска настава
Историјски развој карстологије, улога Јована Цвијића. Дистрибуција карстних терена у свету и феноменологија карста (процес карстификације, појаве). Методе истраживања воде у карсту. Карактеризација и концептуално дефинисање циркулација воде у карсту, однос са другим изданима и површинским водама. Билансирање вода у карсту, проблем одређивања сливова.Специфичности режима квантитета и квалитета карстних изданских вода, Водозахвати и објекти регулације издани у карсту (изворишне зоне и слив). Услови изградње и проблеми експлоатације површинских акумулација и др. вештачких објеката у карсту, Осетљивост карстних издани на загађивање, карте угрожености. Мере заштите вода у карсту и њихова ремедијација. Мониторинг п.в.–организација, обрада података и прогнозе. Оптимални режим коришћења изданских вода, проблеми надексплоатације,. Подлоге за одрживо коришћење вода у карсту, ризици и конфликз менаџмент на локалном и/или међународном нивоу.Регулација у аридним областима. Практични примери и светска искуства.

pill abortion stories natural abortion abortions stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene

Литература:

 1. Стевановић З: Регулација издани, уџбеник (рукопис)
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
 2. Милановић П: Геолошко инжењерство у карсту, CRC
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  cephalexin bvandam.com clomid 100mg
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 3. Цвијић Ј: Карст, 1895, Београд
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
 4. Kresic N: Water in Karst, McGraw-Hill
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
 5. Goldschider & Drew: Methods in Karst Hydrogeology, IAH.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања са унапред припремљеним презентацијама, и практичног рада на терену, Настава се може одржавати у блоку и ван високошколске установе на теренском полигону са непосредним радом на терену (комбинација показно-истраживачког рада). Врши се перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Организује се посебна посета одабраним објектима и извориштима. Настава из овог курса је отворена и за студенте других факултета и иностране учеснике у ком се случају може спроводити паралелно на енглеском и српском језику. Успешно извршене обавезе ових студената се такође сертификују ЕСП бодовима. Учесници у извођењу дела наставе или практичног рада могу бити по позиву и еминентни домаћи и инострани професори или стручњаци.

walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
cephalexin xifaxan clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Практична настава 10
how married men cheat cheat on your wife black women white men
i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
pill abortion stories read abortions stories
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Колоквијуми 20
walgreen online coupons open rite aid coupon
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
voltarene patch voltarene 50 voltarene
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Семинари 10
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Додатни услови оцењивања: -