Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет: 33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (X семестар -DAS)

Назив предмета: Геотермални ресурси и хидрогеотермални системи

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Геотермална енергија

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention site aids testing at home
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Циљ предмета: Познавање са основним појмовима експлоатације и коришћења геотермалне топлоте и њених ресурса, могућностима експлоатације и коришћења хидрогеотермалних ресурса.Упознавање са основним појмовима и врстама хидрогеотермалних система, њиховом препознавању у земљиној кори, главним елементима система, генези система и развоју система у току времена ради сагледавања значаја налазишта геотермалне топлоте у систему за експлоатацију и коришћење геотермалне топлоте и енергије. Упознавње специфичности израде хидрогеолошких/хидрогеотермалних дублета, геосонди и топлотних пумпи кроз конкретне примере коришћења хидрогеотермалне енергије

prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
best online coupon site go coupons websites for groceries
prescription discounts cards link viagra discount coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Исход предмета: Развијање индуктивног размишљања код сагледавања могућности постојања хидрогеотермалних система у земљиној кори, концептуални приступ изради и специфичности израде хидрогеотермалних модела, начини истраживања у циљу откривања система и оцена њихових резерви на бази симулационих компјутерских хидрогеотермалних модела. Развијање сазнања о могућностима успешне супституције фосилних горива хидрогеотермалним системима.

kaltens sex stories go free sex stories
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефинисање појмова геотермалних ресурса, система и изворишта, Класификације геотермалних система (Хидрогеотермални системи:конвективни и кондуктивни); Елементи система; Порекло флуида у хидрогеотермалним системима (порекло воде и порекло слободних гасова преко изотопске хидрогеотермологије);Истраживања налазишта хидрогеотермалних ресурса (стратегија истраживања и оцена резервоара, методе истраживања, методика истраживања, методика оцене резерви хидрогеотермалних флуида, геотермалне топлоте и енергије), Оптимизација коришћења хидрогеотермалне енергије, хемијски састав подзмних вода као фактор коришћења у геотермологији, хидрогеотермални дублети, каскадно коришћење подземних вода, лито(петро)геотермална енергија и геосонде, примери изведених пројеката у Србији.

my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
voltarene patch voltarenplast voltarene
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Литература:

 1. Миленић Д., Врањеш А.:Истраживање, развој и могућности коришћења субгеотермалне енергије,монографија,РГФ, 2012
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
 2. Миливојевић М.:Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ,Београд 2012
  hiv prevention open aids testing at home
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 3. Врањеш А.:Хидрогеотермални потенцијал територије града Београда, докторска дисертација, РГФ, 2012
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  propranolol pill go levaquin 500mg
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  vermox prodej vermox prodej vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и теренског рада. У кабинету се пројекцијом унапред припремљених слика и примера резултата истраживања хидрогеотермалних система у свету и Србији на бази веома богате литературе, на терену обилазак изведених хидрогеотермалних пројеката. Стална провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходно предаваног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење домаће и стране литературе и интернета. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 50
hiv prevention site aids testing at home
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 10
hiv prevention open aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat cheat on your wife black women white men
pill abortion stories natural abortion abortions stories
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Практична настава 10
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Колоквијуми 20
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Семинари 10
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
prescription discounts cards click viagra discount coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion

Додатни услови оцењивања: -