Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14; среда 13-14

Кабинет: 8
E-mail: dinko.knezevic@rgf.bg.ac.rs

Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)

Назив предмета: Третирање, складиштење и одлагање опасног отпада

Предавачи: проф. др Динко Кнежевић, дипл. инж. Драгана Нишић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов:  Одлагање индустријског отпада, Физичка и колоидна хемија

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Циљ предмета:  Разумевање техничког и не-техничког управљања опасним материјама и опасним отпадом.

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription discounts cards read prescriptions coupons
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Исход предмета: 1. Разумевање терминологије, номенклатуре и значајних карактеристика опасних отпада и материјала 2. Предикција понашања опасних хемикалија на површини, земљишту, подземне воде и системе обраде 3. Избор најприкладнијег начина третирања, привременог скалдиштења и одлагања опасног отпада 4. Примена научних принципа о опасном отпаду ради управљања, ремедијације и третирања 5. Процена токсичности и ризика при излагању опасним хемикалијама

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у хазардни отпад, дефиниција хазардног отпада, законска регулатива у свету, Европској унији и Србији, обезбеђење дозвола за рад, привремено складиштење, транспорт и депоновање. Класирање опасног отпада према „Каталогу отпада“ (EWC). Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада (узорковање, испитивање, контроле, доношење одлука) Производња опасног отпада (хемијска индустрија, рударство,, производња електричне струје, металургија). Процеси физичко-хемијског и биолошког третирања опасних отпада (флокулација и агломерација, флотирање, филтрирање, евапорација, неутрализација, оксидација-редукција, сорпција...). Стабилизација и солидификација опасног отпада. Термичко третирање (инсинерација, пиролиза, гасификација, плазма технологија) и депоновања остатака. Транспорт опасних отпада. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада (формирање депонија, хидротехничко уређење – облоге). Депоновање опасног отпада (рад депонија, затварање депонија). Утицај депонија опасног отпада на окружење (подземне воде, ваздух, земљиште, становништво) и мониторинг. Процена ризика и финансијско осигурање у руковању опасним отпадом

cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Практична настава
Класирање опасног отпада. Означавање опасног отпада. Карактеризација опасног отпада. Процеси физичко-хемијског и третирања опасних отпада. Процеси биолошког третирања опасних отпада. Стабилизација и солидификација. Термичко третирање (инсинерација) и депоновања остатака. Привремено складиштење опасних отпада (подземно, надземно). Превенција загађења и минимизација отпада. Депоновање опасног отпада. Утицај депонија опасног отпада на окружење и мониторинг. Процена ризика у руковању опасним отпадом.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
kaltens sex stories go free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Литература:

 1. LaGrega D. Michael, Buckingham L. Phillip, Evans C. Jeffrey, Hazardous Waste Management, McGraw-Hill, 2001.
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  pill abortion stories read abortions stories
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
 2. Кнежевић Д., Торбица С., Рајковић З., Чанак Недић А., Одлагање индустријског отпада, интерна скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2013
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
  prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
 3.  Lottermoser G.B., Mine waste, Springer, 2010
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
 4. Cheremisinoff N.P 'Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies' Butterworth-Heinemann, 2003
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
hiv prevention open aids testing at home
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 30
i cheat on my husband link cheated on my husband
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
pill abortion stories read abortions stories
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon site discount drug coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Писмени испит 20
hiv prevention open aids testing at home
how to know if wife has cheated open why do wife cheat on husband
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin xifaxan clomid 100mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
10
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
Практична настава 10
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
Колоквијуми 30
how married men cheat cheat on your wife black women white men
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Додатни услови оцењивања: -