Српски | English

Израда завршног рада

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)

Назив предмета: Израда завршног рада

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Уписан други семестар мастер академских студија

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Циљ предмета: Менторски и самосталан рад студената у складу са изабраном темом завршног рада на мастер академским студијама. Разрада теме по садржају завршног рада. Активно коришћење стеченог знања. Избор и разрада методологије везане за тему завршног рада уз помоћ ментора. Самостална израда појединих делова завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.

cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Исход предмета: Разрађена поглавља завршног рада у складу са задатом темом и обимом потребним за израду завршног рада на мастер академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.

best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма. Израда завршног рада самостално и са изабраним ментором значи дефинисање циљева и очекиваних резултата, обрада теоријских основа, извођење експерименталног или практичног дела у решавању датог инжињерског проблема, као и анализа резултата заједно са ментором. По завршетку израде завршног рада, студент је спреман за припрему коначне верзије и предаје завршног рада, након чега следи јавна одбрана.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда (уз стални надзор и консултације са ментором) појединих поглавља завршног рада сагласно садржају и плану и програму задатог избором теме завршног рада.

motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Израда завршног рада 30
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 70
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
best online coupon site go coupons websites for groceries
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Додатни услови оцењивања: -