Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет: 516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија А

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ОПШТА СТРАТИГРАФИЈА

i almost cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са историјским развојем и еволуцијом Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.

side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Исход предмета: Спознаја о најважнијим органским и неорганским променама, процесима и догађајима током дуге геолошке историје планете Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.

i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Еволуција планете у Палеозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Геолошка историја планете у Мезозоику, главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске карактеристике. Појава, еволуција и нестанак епиконтиненталног мора Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага Европе. Плеистоценска ледена доба, промене климе, појава хоминида и њихов значај.

i cheat on my husband link cheated on my husband
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
prescription discounts cards site prescriptions coupons
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Практична настава
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards

Литература:

 1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580 Д. Рабреновић, С. Кнежевић и
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  voltarene patch voltarene 50 voltarene
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  vermox prodej vermox spc vermox cena
 2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 3. Јанкичевић ј., 1989: Историјска геологија - Прекамбријум. Научна књига, 111 стр.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  pill abortion stories read abortions stories
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 4. Stanley, S.M., 1999: Earth System History. W.H. Freeman & Cp., New York, 615 pgs.
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео)

rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 45
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
prescription discounts cards click viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
Практична настава 20
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
pill abortion stories read abortions stories
pharmacy discounts site pharmacy discounts
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
vermox prodej vermox prodej vermox cena
Колоквијуми 30
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Додатни услови оцењивања: -