Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет: 346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Структурне геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Структурне геологије

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање студената студијског програма геологија са специфичностима рада на терену, оријентацијом и лоцирањем тачке опсервације, прикупљања основних геолошких података на опсервационој тачки, а посебно препознавања и описивања морфолошких, генетских карактеристика и просторних елемената пада планарних и линеарних геолошких структура.

pill abortion stories read abortions stories
walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis

Исход предмета: По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени за самостално кретање по терену и прикупљање структурно-геолошких података. То подразумева самосталност у информација о морфологији, геометрији структурних облика, њиховом просторном положају, релативним временским односима, као и прелиминарну теренску класификацију, податке о генези и кинематским карактеристикама теренски опсервираних геолошких структура.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Пар уводних предавања везаних за логистику и припрему теренских послова. Детаљне информације о сналажењу и оријентацији на терену, избору и позиционирање тачке осматрања, специфичним условима рада, могућим непријатностима, незгодама и другим не планираним догађајима и начинима њиховог превазилажења. Теренска опрема, прибор за прикупљање структурно-геолошких података, сналажење у природи, лоцирања тачке осматрања.

why men cheat how women cheat dating for married people
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband

Практична настава
Практична настава у оквиру курса обухвата тимски рад на терену по унапред формираним групама од 4-5 студената. Организација послова унутар групе. Теренска опсервација. Прикупљање структурно-геолошких података, директно, индиректно. Препознавање и утврђивање позиције на терену геоструктура, осматрање структурних феномена, запис у теренском дневнику. Типови реалних структурно-геолошких података. Појам пенетративности и непенетративности геолошких структура, количина прикупљених података и веза са врстом истраживања и подручјем посматрања. Морфологија геолошких структура, дескриптивни елементи, геометрија, генеза, кинематика облика. Класификација геоструктура. Директно мерење просторних података, првенствено мерење елемената пада геолошким компасом и позиција геолошке структуре у простору. Типови структурних података који могу да буду предмет статистичке анализе. Рад у бази обухвата кабинетски део посла које обављамо током теренског рада. Обрада структурно геолошких података. Статистичка анализа планарних и линеарних елемената. Израда контурних дијаграма, розета, Сандерових прстенастих дијаграма. Интерпретација добијених резултата теренски прикупљених података. Израда завршног структурно-геолошког извештаја са одговарајућим прилозима.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreen online coupons open rite aid coupon
prescription drugs discount cards walgreens coupons photo in store walgreens photo coupons printable
cephalexin xifaxan clomid 100mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература:

 1. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.
  how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
 2. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 3. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  prescription discounts cards link viagra discount coupon
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 4. Тривић Б., Димитријевић М., 2012: Структурна геологија - основе, у штампи, Београд.
  why men cheat reasons married men cheat dating for married people
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  pharmacy discounts read pharmacy discounts
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
  post abortion pill andreinfo abortion pill centers
 5. Analysis of Geological Structures; N. J. Price, J. W. Cosgrove, Cambridge University Press, 1991.
  my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
  prescription discounts cards read prescriptions coupons
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 0 0 0

Метода извођења наставе: Самостални истраживачки рад студената на терену у трајању од 5 теренских дана, који обухвата 8-часовно теренско прикупљање структурно-геолошких података по претходно планираним маршрутама и поподневни рад у бази на сређивању документације и обради прикупљених података. Резултат теренског рада је документован у виду теренских дневника, профила, скица геолошких структура, карата структурних елемената, анализе структурних података и завршног извештаја/студије.

walgreen online coupons open rite aid coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 30
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -