Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет: 729
E-mail: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија седиментних стена

Предавачи: доц. др Виолета Гајић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: нема

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
prescription discounts cards click viagra discount coupon
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Студенти кроз овај специјалистички курс изучавају седиментне стене преко, данас у свету, важећих класификација.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити у пракси у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предавања се односе на текстуре седиментих стена и класификације кластичних, хемијских и органогених седимената и њихову систематику. Изучавају се брече, конгломерати, пешчари, алевролити, глинци, лес, вулканокластити, лапорци, кречњаци, доломити, силицијске стене, гвожђевите стене, боксити, евапорити, фосфатне стене.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
prescription discounts cards click viagra discount coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Практична настава
Практична настава: Вежбања се односе на макроскопско и микроскопско изучавање седиментих стена сходно предавањима.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon

Литература:

 1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202стр, Београд.
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  hiv prevention open aids testing at home
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
  viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
 2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436стр, Београд.
  did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама стена које се изучавају. Теренска настава.

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 10
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
Усмени испит 35
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
Практична настава 5
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
cialis coupon site discount drug coupon
cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Колоквијуми 45
my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
voltarene patch voltarene 50 voltarene
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Додатни услови оцењивања: -