Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет: 321
E-mail: zorica.lazarevic@rgf.bg.ac.rs

Основи палеонтологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Основи палеонтологије

Предавачи: проф. др Зорица Лазаревић

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 2

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је стицање знања о основним принципима и методама палеонтологије, врстама фосила и фосилизације, и методама њиховог проучавања.

i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
spyware text messages sms spy app free sms spy app
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill

Исход предмета: Кроз овај предмет студенти стичу знања о значају палеонтологије и оспособљавају се да примене стечена знања о фосилима у геолошким истраживањима.

did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и задаци Палеонтологије. Организми и животне средине. Фосили: карактеристични фосили, перзистетни фосили, фацијални фосили, проблематични фосили и псеудофосили, субфосили, живи фосили, ихнофосили. Појам врсте и рода у палеонтологији. Палеонтолошка и биолошка номенклатура. Филогенија и онтогенија. Настанак и карактеристике фосилних асоцијација. Тафономски процеси и стадијуми: биоценоза, танатоценоза, некроценоза, липтоценоза, тафоценоза, ориктоценоза. Очуваност фосила и могућност реконструкције. Приказ биостратиграфски значајних група фосилних организама. Приказ палеоеколошки значајних група фосилних организама.

walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Литература:

 1. Benton M., Harper D., 1997: Basic Paleontology. – Longman, 342, Essex.
  kaltens sex stories go free sex stories
  side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
  cialis free coupon discount drug coupon online cialis coupons
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
 2. Clarkson E., 1998: Invertebrate Palaeontology and Evolution.-Blackwell Science, 1-452, London. B.A. Thomas, C.J. Cleal., 2000: Invasion of the Land. - National Museum of Wales
  best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
  propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
  coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
  cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
 3. Митровић-Петровић Ј., Радуловић В., 2004: Општа палеонтологија. – Рударско-геолошки факултет, 159, Београд.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена савременим визуелним презентацијама и упознавањем фосилног материјала из палеонтолошке збирке. Предвиђена је израда колоквијума.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 70
why men cheat how women cheat dating for married people
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin xifaxan clomid 100mg
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 5
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
Колоквијуми 25
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
spyware text messages ps4haber.com sms spy app
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Додатни услови оцењивања: -