Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет: 516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -DOS)

Назив предмета: Стратиграфија палеозоика и мезозоика Србије-одабрана поглавља

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са различитим геолошким процесима који су довели до стварања Земљине коре на простору западне Србије у току трајања прекамбрије, палеозоика и мезозоика. Изучавање хронолошког низа стена које учествују у грађи Земљине коре (изучавање састава, места и времена). Палеофаунистичка и палеофлористичка изучавања (генетски типови палеозојских и мезозојских творевина на подручју западне Србије. Примена стратиграфских метода у изучавању наведених наслага. Значај стратиграфских изучавања у другим дисциплинама геологије.

my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Исход предмета: Оспособљеност и савладано знање омогућава самосталан рад на терену, као и у применјеним дисциплинама геологије.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са важним монографским и другим литературним подацима за стратиграфију И.Србије Примена одговарајућих метода у истраживању палеозојских творевина. Структурне карактеристике, минерално петролошки и фацијални састав метаморфних комплекса терена западне Србије. Методе за одредбу старости метаморфних формација. Генетски типови мезозојских наслага (плитководне, спрудне, дубоководне и магматске)и избор одговарајућих метода за реконструкцију палеосредина и одредбу старости мезозојских формација. Методе за одредбу старости карбонатних и некарбонатних формација. Палеозојске и мезозојске формације и њихов минерагенетски значај

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Литература:

 1. Анђелковић М., 1978: Стратиграфија Југославије. Унив. уџбеник, 1-1017, Минерва, Суботица
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
 2. Бањац Н., Стратиграфија Југославије, уджбеник
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  spyware text messages ps4haber.com sms spy app
  pharmacy discounts site pharmacy discounts
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 3. Остала стручна литература, монографије и докторске дисертације.
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  spyware text messages sms spy app free sms spy app
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  walgreens photo coupon codes gallaghermalpractice.com walgreens photo coupon in store
  best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
  propranolol pill go levaquin 500mg
  coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: -

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања 20
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
Семинари 20
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Додатни услови оцењивања: -