Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-14

Кабинет: 514
E-mail: jelena.milivojevic@rgf.bg.ac.rs

Микропалеонтологија - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Микропалеонтологија - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Невенка Ђерић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања о одабраној групи фосилних микроорганизама. Савладати теоретска (литература) и аналитичка (микроскопирање) знања најновијих резултата и умећа одређивања специфичних микрофосила и нанофосила у сврху утврђивања биозона и репера потребних за биостратиграфску, палеоеколошку и палеогеографску интерпретацију.

i cheat on my husband link cheated on my husband
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Исход предмета: По завршетку курса студент је способан да самостално идентификује и опише различите таксоне одређене групе.

why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
pill abortion stories natural abortion abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
prescription discounts cards read prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion

Садржај предмета:

Теоријска настава
Микропалеонтолошка истраживања мезозојских и неогених седимента Србије и суседних земаља. Значајни микрофосили за мезозојске и неогене седименте Србије. Осврт на морфологију њихових скелета, еволутивне низове и биостратиграфски значајне врсте. Палеоеколошки односи значајних микрозаједница у фосилним морским екосистемима. Анализа микрофацијеса. Степен истражености појединих група микрофосила. Корелација микрофосилних заједница Србије са до сада познатим одговарајућим асоцијацима локалитета широм света.

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
cialis coupon site discount drug coupon
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
early abortion pill late term abortion pill in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Литература:

 1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
  neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад на конкретној фосилној збирци. Проучавање одговарајуће литературе. Дискусија о могућим таксономским, биостратиграфским, палеоеколошким и палеогеографским закључцима на основу идентификованих микрофосила.

how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 60
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 40
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Додатни услови оцењивања: -