Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Физичка кристалографија

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Физичка кристалографија

Предавачи: проф. др Александар Кременовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Учи се како испитати физичке особине кристала користећи кристалографске методе.

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene

Исход предмета: Након положеног курса студенти би требало да су упознати са теоријским основама у области кристалографије и физике кристала.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes
vermox prodej vermox prodej vermox cena

Садржај предмета:

Теоријска настава
Јонски и ковалентни кристали. Енергија кристалне решетке. Молекулски кристали. Оптичике особине чврстих тела. Механизам апсорпције електромагнетног зрачења. Апсорпција рендгенских зрака. Електричне особине чврстих тела: диелектрици, метали, полупроводници и суперпроводници. Фотоелектрични и термоелектрични ефекат. Магнетне особине чврстих тела: феромагнетизам, феримагнетизам и антиферомагнетизам. Дијамагнетизам и парамагнетизам

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
cephalexin xifaxan clomid 100mg
cialis coupon site discount drug coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej vermox prodej vermox cena
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Практична настава
Практичхе вежбе прате предавања. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
pill abortion stories back alley abortion stories abortions stories
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta
vermox prodej vermox spc vermox cena

Литература:

 1. Nye, J.F., (1985) Physical properties of crystals. Their representation by tensors and matrices, Clarendon Press, Oxford.
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
 2. Sirotin, Yu.I., Shaskolskaya, M.P., (1982) Fundamentals of crystal physics, Mir Publishers Moscow.
  cephalexin xifaxan clomid 100mg
  naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Уз класична предавања, која ће бити испраћена аудио-визуелним методама, предвиђени су и семинарски радови, ради активнијег учествовања у процесу овладавања предметног циља.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
walgreen online coupons open rite aid coupon
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin bvandam.com clomid 100mg
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
proscar online uk by-expression.com proscar online uk
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
vermox prodej vermox prodej vermox cena
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -