Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: sabina.kovac@rgf.bg.ac.rs

Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -DOS)

Назив предмета: Рендгенска структурна анлиза - одабрана поглавља

Предавачи: др Сабина Ковач

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Учење о структурама различитих једињења, o неправилностимa у структури (различите врсте неуређености, модулисане структуре, структуре близанаца) и о решавању непознатих кристалних структура користећи методе рендгенске структурне анализе.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да: • одреде параметре јединичне ћелије и просторну групу • трансформишу осекристала, индексе рефлексија, исходиште јединичне ћелије и координате атома • одреде непознату кристалну структуру, неправилности у структури (различите врсте неуређености, структуре близанаца) из података добијених дифракцијом рендгенских зрака на монокристалу • интерпретирају резултате, опишу и прикажу структуру • користе различите кристалографске програме • користе кристалографске базе података.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
best online coupon site coupons and codes coupons websites for groceries
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons

Садржај предмета:

Теоријска настава
Систематска гашења и одређивање просторних група. Веза између кристалне структуре и њене дифракционе слике. Снижење симетрије и трансформација оса и исходишта јединичне ћелије, индекса рефлексија и координата атома. Фуријеове трансформације и синтезе: Патерсонова, Фуријеова и диферентна синтеза. Фазни проблем и одређивање структуре кристала. Метода најмањих квадрата и процедура утачњавања уређених и неуређених структура. Утачњавање структура са субституционим и статистичким неуређеностима. Решавање и утачњавање близанаца. Модулисане структуре и квазикристали. Интерпретација и приказивање резултата. Кисталографски информациони фајл CIF и кристалографске базе података.

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
spyware text messages sms spy app free sms spy app
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Практична настава
Израда семинарског рада.

how married men cheat cheat on your wife black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
pill abortion stories read abortions stories
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
cialis coupon code lilly cialis coupons cialis discount coupons
third trimester abortion pill average cost of abortion pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Литература:

 1. Karanović Lj., Poleti, D., ( 2003) Rendgenska strukturna analiza, ZUNS, Београд
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset
 2. Massa, W., (2004) Crystal Structure Determination, Springer.
  i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
  kaltens sex stories free sex stories non-consensual free sex stories
  propranolol pill go levaquin 500mg
  motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
  aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
  nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
  post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
 3. Giacovazzo C., Monaco H. L., Viterbo D., Scordari F., Gilli G., Zanotti G., Catti M., (1995) Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  how married men cheat cheat on your wife black women white men
  cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
  cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes
 4. Müller P., Herbst-Irmer R., Spek A. L., Schneider T. R., Sawaya M. R., (2006) Crystal structure refinement: a crystallographer’s guide to SHELXL, P. Müller, editor, IUCr BOOK SERIES, Oxford University Press.
  cheat on your boyfriend my boyfriend cheated now what my boyfriend cheated on me but i still love him
  voltarene patch voltarenplast voltarene
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
 5. Stout G. H., Jensen L. H., (1989) X-ray Structure Determination, a Practical Guide, Wiley, New York.
  why men cheat seniorgeekpc.com dating for married people
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  pill abortion stories read abortions stories
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
  cialis coupons from lilly coupons for cialis printable coupon for free cialis
  third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
  duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija duphaston cijena bez recepta
  early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
vermox prodej vermox spc vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreen online coupons open rite aid coupon
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
propranolol pill go levaquin 500mg
cialis coupon site discount drug coupon
prescription drug coupons free cialis coupons cialis coupon code
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40
best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
did my husband cheat hartlandavenueschool.com i cheated on my husband should i tell him
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards factus.dk viagra discount coupon
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
post abortion pill home abortion pill abortion pill centers

Додатни услови оцењивања: -