Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 12-14; петак 12-14

Кабинет: 721
E-mail: aleksandar.kremenovic@rgf.bg.ac.rs

Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -DOS)

Назив предмета: Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

Предавачи: проф. др Александар Кременовић, доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Циљ предмета: Коришћење кристалографских база података и кристалографских програма у испитивању савремених материјала: керамике, легура, цемената итд. Испитивање веза између кристалографских параметара и особина материјала. Коришћење савремених кристалографских метода за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака различитих материјала. Примена различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара.

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him bigwindcn.com i cheated on my boyfriend with a girl
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
in store walgreens photo coupons rx discount drug coupon pharmacy discount code
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
voltarene patch voltarenplast voltarene
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Исход предмета: Током овог курса студенти ће научити да користећи кристалографске базе података и кристалографске програме: • идентификују кристалне фазе • одреде заступљеност појединих кристалних фаза у вишефазном узорку • одреде микрострукрурне параметре сваке присутне фазе • одреде утицај термодинамичких, хемијских и других параметара на промену структуре и својстава материјала. Током овог курса студенти ће научити да користе Ритвелдову методу и утачне кристалографске параметре познатих структура испитиваних кристалних фаза.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
propranolol pill go levaquin 500mg
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
aspiration abortion nyc pregnant by weeks medical termination of pregnancy procedure
cialis coupon code cialis coupons 2015 cialis discount coupons
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
post abortion pill andreinfo abortion pill centers

Садржај предмета:

Теоријска настава
Синтеза, структура, хемијски и фазни састав савремених материјала. Неки проблеми у идентификацији једнофазних и вишефазних система. Мерење интензитета дифракционих линија и израчунавања масених удела појединих фаза различитим методама. Веза између кристалографских параметара и особина материјала. Кристално и аморфно стање. Уређене и неуређене структуре. Одређивање величине кристалита и других микроструктурних параметара на основу ширина дифракционих линија. Фазне трансформације и формирање чврстих раствора. Испитивање фазних трансформација током процеса „полазне сировине-технолошки процеси-финални производи”. Релација „структура-особине-примена” са посебним освртом на унапред задате особине нових материјала.

can you get chlamydia in the mouth signs of an std signs you have an std
naltrexone pill rifaximin amoxicillin 250mg
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon prescription drug coupons discount drug coupon
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Практична настава
Израда семинарског рада.

hiv prevention site aids testing at home
how to know if wife has cheated phuckedporn.com why do wife cheat on husband
medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
coupon prescription prescriptions coupons cialis sample coupon
when is it too late to get an abortion pill teen abortion pill abortion pill cost
neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Литература:

 1. Karanović, Lj., (1996) Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici 10, Београд.
  did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
  pill abortion stories read abortions stories
  coupon viagra discount prescription drug card prescription discounts cards
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  when is it too late to get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill cost
 2. Pecharsky, Vitalij K. and Peter Y. Zavalij, (2005) Fundamentals of powder diffraction and structural characterization of materials, Springer Science+Business Media, Inc., 233 Spring Street, New York, NY 10013, USA, ISBN 0-387-24147-7 (Soft Cover), E-ISBN
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
  cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
  prescription discounts cards click viagra discount coupon
  free viagra coupon 2016 liberitutti.info viagra sample coupon
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
  post abortion pill home abortion pill abortion pill centers
 3. West, A. R., (2000) Basic Solid State Chemistry, (second edition) J. Wiley and Sons, Chichester
  kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  proscar online uk proscar online uk proscar online uk
  coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
 4. Edited by R. A. Young, (1995) The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford.
  pill abortion stories natural abortion abortions stories
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  cialis coupons 2015 cialis coupons and discounts coupon for free cialis
  prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
 5. Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989) Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan.
  pill abortion stories read abortions stories

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0

Метода извођења наставе: Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.

cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Усмени испит 60
why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
rite aid coupon matchups link free printable grocery coupons
best online coupon site go coupons websites for groceries
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
coupon prescription cialis savings and coupons cialis sample coupon
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
nootropil nootropil 1200 nootropil piracetam
Предиспитне обавезе Поена
Семинари 40
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston tablete kako se piju duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -