Српски | English

Студијски истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области истраживања. У оквиру студијског истраживачког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са најновијим сазнањима из области истраживања, методама које могу да се примене за решавање сличних проблема

i cheat on my husband link cheated on my husband
pill abortion stories natural abortion abortions stories
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
cialis sans ordonnance cialis forum cialis 5mg
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers

Исход предмета: Оспособљеност студента за укључивање у научно-исраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
rite aid coupon matchups read free printable grocery coupons
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cialis coupons 2015 free prescription cards coupon for free cialis
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Практична настава
Претраживање литературе, планирање и извођење експеримената у лабораторији или на вишим нивоима из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
prescription drugs discount cards walgreens photo coupon code walgreens photo coupons printable
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
cialis coupons printable discount prescription coupons cialis coupon codes

Литература:

 1. Стручна и научна литература из области студијског програма
  best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  did my husband cheat click i cheated on my husband should i tell him
  how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
  walgreen online coupons medle.org rite aid coupon
  prescription drugs discount cards insidetheblue.com walgreens photo coupons printable
  cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
  cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
  vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Ментор докторске дисертације у договору са студентом врши избор теме истражиивања, даје потребна објашњења у циу лакшег разумевања материје, даје упуства студенту у вези претраживања, анализе и обраде стручне и научне литературе и резултата истраживања у циљу квалитетне припреме за израду и одбрану завршног рада

hiv prevention worlds aids day aids testing at home
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
walgreens photo coupon codes walgreens prints coupon code walgreens photo coupon in store
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
early abortion pill abortion pill articles in clinic abortion pill
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 100
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure

Додатни услови оцењивања: -