Српски | English

Студијски истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија (V семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области истраживања. У оквиру студијског истраживачког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са најновијим сазнањима из области истраживања, методама које могу да се примене за решавање сличних проблема

pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљеност студента за укључивање у научно-исраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
how to cheat on boyfriend cheat boyfriend i have cheated on my boyfriend
i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
medication abortion facts against abortion abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable prescription discount coupon cialis coupon codes

Садржај предмета:

Практична настава
Претраживање литературе, планирање и извођење експеримената у лабораторији или на вишим нивоима из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

hiv prevention site aids testing at home
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
free viagra coupon 2016 coupon for free viagra viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

 1. Стручна и научна литература из области студијског програма
  how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
  i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
  walgreens photo coupon codes link walgreens photo coupon in store
  viagra coupons online coupons for prescription medications viagra coupons free
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
  voltarene patch blog.jrmissworld.com voltarene
  neurontin 400 neurontin cena neurontin 100 mg

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Ментор докторске дисертације у договору са студентом врши избор теме истражиивања, даје потребна објашњења у циу лакшег разумевања материје, даје упуства студенту у вези претраживања, анализе и обраде стручне и научне литературе и резултата истраживања у циљу квалитетне припреме за израду и одбрану завршног рада

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 100
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
pill abortion stories read abortions stories
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
prescription discounts cards site prescriptions coupons
cialis coupon free cialis coupons discount drug coupon
aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta

Додатни услови оцењивања: -