Српски | English

Израда докторске дисертације (ГЕО)

О предмету

Студијски програм: Геологија (VI семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације (ГЕО)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 15

Услов: Одслушани курсеви прве и друге године године

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
voltarene patch voltarene 50 voltarene
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже успех у финализацији и завршном интерпретирању резултата истраживања

walgreen online coupons open rite aid coupon
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
coupon prescription cialis manufacturer coupon cialis sample coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupons printable cialis coupons free cialis coupon codes

Исход предмета: Израда докторске дисертације чијом пријавом кандидат стиче право за одбрану докторске дисертације

kaltens sex stories go free sex stories
propranolol pill redsoctober.com levaquin 500mg
cialis free coupon cialis sample coupon online cialis coupons
prescription discounts cards click viagra discount coupon
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Завршном обрадом и израдом докторске дисертације кандидат финално показује свеобухватна знања која је стекао током докторских студија. На основу добијених резултата истраживања врши анализу, интерпретацију и изводи закључне коментаре о научним сазнањима до којих је дошао. Након завршетка обраде и финализације дисертација се пријављује, оцењује и брани пред комисијом по поцедури предвиђеној Правилником о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Рударско-геолошког факултета у Београду и процедури рада Већа научних области БУ.

why my husband cheated damske.com i cheated on my husband with my ex
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat reasons why women cheat black women white men
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
walgreen online coupons online walgreens photo coupons rite aid coupon
free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
proscar online uk proscar reddit proscar online uk
cialis coupons from lilly coupons for prescription medications coupon for free cialis
cialis sans ordonnance cialis 5mg cialis 5mg
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs

Литература:

 1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  why my husband cheated is it my fault my husband cheated i cheated on my husband with my ex
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  i almost cheated on my boyfriend ufovidmag.com i love my boyfriend but i cheat
  pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
  best online coupon site make coupons online for free coupons websites for groceries
  cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
  free viagra coupon 2016 link viagra sample coupon
  medication abortion natural abortion methods abortion clinics in the bronx
  cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
 2. Друга специјалистичка литература. у зависности од одабране теме докторске дисертације
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  medication discount coupons click canadian pharmacy coupons

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад

can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how married men cheat cheat on your wife black women white men
walgreens prints coupons walgreens photo coupon printable walgreens in store photo coupons
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupons 2015 discount prescription coupons lilly coupons for cialis
aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston duphaston cijena bez recepta
neurontin 400 williamgonzalez.me neurontin 100 mg

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
why men cheat reasons married men cheat dating for married people
best online coupon site go coupons websites for groceries
naltrexone pill informarea.it amoxicillin 250mg
cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill andreinfo abortion pill centers
Усмени испит 50
naltrexone pill zovirax pill amoxicillin 250mg
cialis sans ordonnance cialis prix cialis 5mg
voltarene patch voltarenplast voltarene
when is it too late to get an abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill cost
neurontin 100 mg neurontin neurontin gabapentin
oxcarbazepin fachinfo sogvitamineruden.site oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -