Српски | English

Израда докторске дисертације (ГЕО)

О предмету

Студијски програм: Геологија (V семестар -DOS)

Назив предмета: Израда докторске дисертације (ГЕО)

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 20

Услов: Одслушани курсеви прве и друге године године

my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
rite aid coupon matchups sizzlefinger.com free printable grocery coupons
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
cialis coupons from lilly cialis coupon 2015 coupon for free cialis
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Циљ предмета: Кандидат треба да покаже успех у финализацији и завршном интерпретирању резултата истраживања

best phone spy app for android android text spy hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman link did my husband cheat
medication discount coupons click canadian pharmacy coupons
cialis coupons 2015 mba-institutes.com coupon for free cialis
prescription discounts cards read prescriptions coupons
proscar online uk proscar online uk proscar online uk
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin 100 mg
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Исход предмета: Израда докторске дисертације чијом пријавом кандидат стиче право за одбрану докторске дисертације

i cheat on my husband i cheated on my husband and never told him cheated on my husband
i cheated on my husband with a woman survivingediscovery.com did my husband cheat
viagra coupons online newlitho.com.au viagra coupons free
coupon viagra blog.alpacanation.com prescription discounts cards
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
voltarene patch voltarenplast voltarene
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска и пактична настава Завршном обрадом и израдом докторске дисертације кандидат финално показује свеобухватна знања која је стекао током докторских студија. На основу добијених резултата истраживања врши анализу, интерпретацију и изводи закључне коментаре о научним сазнањима до којих је дошао. Након завршетка обраде и финализације дисертација се пријављује, оцењује и брани пред комисијом по поцедури предвиђеној Правилником о студирању на докторским студијама и стицању звања доктора наука Рударско-геолошког факултета у Београду и процедури рада Већа научних области БУ.

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him

Литература:

 1. Стевановић, З., 1993: „Увод у научно-истраживачки рад“, Рударско-геолошки факултет, Београд.
  best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
  hiv prevention worlds aids day aids testing at home
  why men cheat how women cheat dating for married people
  i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
  how to cheat on boyfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i have cheated on my boyfriend
  kaltens sex stories go free sex stories
  pill abortion stories read abortions stories
  coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
  cialis coupons 2015 cialis savings and coupons lilly coupons for cialis
  aspiration abortion nyc uterus scraping procedure medical termination of pregnancy procedure
  oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
 2. Друга специјалистичка литература. у зависности од одабране теме докторске дисертације
  in store walgreens photo coupons sammyageil.com pharmacy discount code
  walgreens prints coupons open walgreens in store photo coupons
  medication discount coupons online pharmacy coupon code canadian pharmacy coupons
  cialis free coupon internet drug coupons online cialis coupons
  early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
  post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
  vagifem yellow discharge diatblodtrykhvor.site vagifem ja kuukautiset

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Практичан рад

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
my boyfriend cheated on me should i forgive him i think my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a girl
how married men cheat what makes a husband cheat black women white men
transfer prescription coupon go prescription transfer coupon
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Писмени испит 50
best phone spy app for android searchengineoptimization-seo.net hidden spy app for android
hiv prevention worlds aids day aids testing at home
kaltens sex stories survivingediscovery.com free sex stories
transfer prescription coupon cialis free coupon prescription transfer coupon
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam
voltarene patch voltarenplast voltarene
Усмени испит 50
how married men cheat cheat on your wife black women white men
prescription discounts cards crmsociety.com prescriptions coupons
vermox prodej oscarsotorrio.com vermox cena
oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin compendium oxcarbazepin 300 mg
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: -