Српски | English

Студијски истраживачки рад

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Студијски истраживачки рад

Предавачи:

Статус предмета: Обавезни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Примена основних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних знања и метода на решавању конкретних проблема у оквиру изабране области истраживања. У оквиру студијског истраживачког рада студент изучава проблем, његову структуру и сложеност и на основу спроведених анализа изводи закључке о могућим начинима његовог решавања. Проучавајући литературу студент се упознаје са најновијим сазнањима из области истраживања, методама које могу да се примене за решавање сличних проблема

i cheat on my husband why would my husband cheat cheated on my husband
spyware text messages sms spy apps for android sms spy app
cephalexin xifaxan clomid 100mg
transfer prescription coupon open prescription transfer coupon
prescription drug coupons cialis discount coupons online cialis coupon code
third trimester abortion pill having an abortion pill abortion
post abortion pill abortion pill online abortion pill centers
vagifem yellow discharge vagifem que contiene vagifem ja kuukautiset

Исход предмета: Оспособљеност студента за укључивање у научно-исраживачки рад, анализу и обраду добијених резултата из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
spyware text messages sms spy app free sms spy app
cialis coupons 2015 blog.suntekusa.com lilly coupons for cialis
early abortion pill britmilk.co.uk abortion pill costs
voltarene patch voltarene 50 voltarene

Садржај предмета:

Практична настава
Претраживање литературе, планирање и извођење експеримената у лабораторији или на вишим нивоима из области везане за докторску дисертацију, као и обрада добијених резултата

did my husband cheat i almost cheated on my husband i cheated on my husband should i tell him
how to cheat on boyfriend click i have cheated on my boyfriend
side effects of abortion pill abortion pill abortion clinics in houston
cephalexin deltasone 40mg clomid 100mg
prescription drug coupons myvisajobs.com cialis coupon code
motilium laktace blog.jrmissworld.com motilium
third trimester abortion pill abortion pill price pill abortion
early abortion pill abortion pill process in clinic abortion pill
neurontin 100 mg neurontin 100 mg neurontin gabapentin

Литература:

 1. Стручна и научна литература из области студијског програма
  hiv prevention open aids testing at home
  my boyfriend cheated on me should i forgive him site i cheated on my boyfriend with a girl
  cheat on your boyfriend allpaul.com my boyfriend cheated on me but i still love him
  best online coupon site go coupons websites for groceries
  proscar online uk by-expression.com proscar online uk
  aspiration abortion nyc alsarayabahrain.bh medical termination of pregnancy procedure

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0

Метода извођења наставе: Ментор докторске дисертације у договору са студентом врши избор теме истражиивања, даје потребна објашњења у циу лакшег разумевања материје, даје упуства студенту у вези претраживања, анализе и обраде стручне и научне литературе и резултата истраживања у циљу квалитетне припреме за израду и одбрану завршног рада

best phone spy app for android spy cell phone spy app hidden spy app for android
i cheated on my husband with a woman cheated on my husband did my husband cheat
medication discount coupons f6finserve.com canadian pharmacy coupons
coupons for drugs sporturfintl.com discount prescriptions coupons
nootropil myjustliving.com nootropil piracetam

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена
Практична настава 100
can you get chlamydia in the mouth fitness.markmcgookin.com signs you have an std
how to know if wife has cheated go why do wife cheat on husband
pharmacy discounts rx pharmacy coupon pharmacy discounts
prescription discounts cards click viagra discount coupon
medication abortion albayraq-uae.com abortion clinics in the bronx
cialis coupon code pureheartvision.org cialis discount coupons
neurontin 100 mg eblogin.com neurontin gabapentin

Додатни услови оцењивања: -